.

Επαγγελματικές Κάρτες

Κάρτες επισκεπτηρίου με μονή ή διπλή όψη εκτύπωση, με ή χωρίς πλαστικοποίηση (ματ ή γυαλιστερή), με ή χωρίς γωνιοκοπή.

Οι πιο συνηθισμένες διαστάσεις είναι:
50 x 80 χιλ.
50 x 85 χιλ.
50 x 90 χιλ.
55 x 85 χιλ.
55 x 90 χιλ.
60 x 90 χιλ.

Η εκτύπωση μπορεί να γίνει σε χαρτί Velvet / Illustration 300 γρ, 350 γρ.
ή σε ειδικό χαρτί όπως για παράδειγμα Conqueror, Dali, Chagall, Munken, Curious Metallic κλπ. και βάρος 260 - 300 γρ.

Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης και σε ειδικό χαρτί επιλογής του πελάτη, εφόσον το υλικό ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των μηχανημάτων μας.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ