.

Πιστοποιητικά - Διπλώματα

Μονόφυλλα με μονή όψη εκτύπωση, σε χαρτί που επιτρέπει την εύκολη συμπλήρωση στοιχείων ή έτοιμα συμπληρωμένα με όλα τα στοιχεία με τη χρήση βάσεις δεδομένων σας (μεταβλητά).

Οι πιο συνηθισμένες διαστάσεις είναι: Α4 - 210 x 297 χιλ, 240 x 340 χιλ.

Προτεινόμενη ποιότητα χαρτιού:
Οπαλίνα / Bristol 200 γρ, 250 γρ, 300 γρ
ή Velvet / Illustration 200 γρ, 250 γρ, 300 γρ
ή ειδικά χαρτιά χαρτί όπως για παράδειγμα Conqueror, Dali, Chagall, Munken, Curious Metallic κλπ. και βάρος 260 - 300 γρ.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΣ